MONTAŽA I INSTALACIJA SISTEMA

Postupci montaže na objektu se obavljaju uz korištenje svih sigurnosnih mjera i opreme za zaštitu na radu. Osim separatnih usluga samo projektovanje i samo izvođenje radova zahvaljujući iskustvu i osposobljenosti tehničkog kadra u situaciji smo ponuditi i uslugu po principu ključ u ruke što i koristi najveći broj naših klijenata.

Ugradnja i ispitivanje sistema uz savremenu opremu i edukovan kadar

TI Sarajevo u sklopu svojih usluga nudi ugradnju i instalaciju HVAC/KGH sistema za sve vrste objekata uz korištenje najsavremenije opreme i postupaka za montažu. Postupci montaže se obavljaju uz korištenje visokih standarda sigurnosnih mjera i opreme za zaštitu na radu.

Sa nama je iskusan tim inžinjera, tehničkih rukovodilaca i montera/operativaca koji za Vas osiguravaju brzu i efikasnu isporuku i montažu opreme i materijala na objektu uz poštivanje dogovorenih rokova i ostalih zahtjeva iz projektne dokumentacije.

U stanju smo samostalno i uz podršku podizvođača izvesti sve instalacije vezane za kotlovnice, sisteme centralnog grijanja, rashladna postrojenja, sisteme za hlađenje, ventilaciju, gasnu tehniku i sisteme automatske regulacije u upravljanju HVAC/KGH instalacijama.

 

Možemo ponuditi usluge po principu - ključ u ruke, vodeći kompletan proces uz osiguran servis. U praksi se ovaj princip pokazao kao najuspješniji i najdjelotvorniji, a takođe i najpovoljniji za klijenta.

Naši uposlenici u stalnoj su edukaciji prateći standarde u razvoju HVAC/KGH instalacija i procesa ugradnje sistema. Pored toga posjedijemo zavidnu opremu i alate za izvođenje, zahvaljujući stalnim kontaktima sa proizvođačima opreme i zastupnicima u stanju smo postići najoptimalnije cijene, kvalitet i rokove isporuke.

U okviru usluge izvođenja radova su uključena i ispitivanja radnih parametara isporučene opreme, balansiranje količina i kvaliteta zraka, mjerenja temperatura i vlage u prostorijama, balansiranje protoka vode, ispitivanje i vakuumiranje sistema na direktnu ekspanziju, kao i sva ostala testiranja koja zahtjeva specifičan prostor ili Investitor.

 

Ugradnja grijnih sistema

Zahvaljujući novim tehnologijama danas postoji veliki broj različitih sistema grijanja na različite vrse energenata, svojim osobinama namijenjene domaćinstvima ili drugim poslovnim/industrijskim objektima. Za svaku potrebu važno je izabrati pravo rješenje i zadovoljiti sve specifičnosti objekta definisane projektom. Osnovna grijna jedinica kotlana (za objekte) ili grijna jedinica (za domaćinstva) može biti pokretana na na plin, loživo ulje ili kruta goriva. Sve je poželjnije i korištenje savremenih sistema grijanja i uređaja čija je energetska efikasnost vrlo velika. Popularno je i korištenje inverterskih klima, zatim različitih grijaćih infracrvenih ploča, dizalica topline i solarnih panela. Pored odabira vrste i sistema grijanja, važno je za ugradnju odabrati i prava grijna tijela.

 

Vrste grijnih tijela:

 • radijatori
 • cijevna grijala
 • pljosnata grijala
 • konvektori
 • specijalna grijala
 • grijani zidovi
 • staklena grijala
 • grijala za kupaonice.

Svaki od navedenih grijnih tijela ima svoje zakonitosti ugradnje, mi ćemo Vam pomoći da izaberete onaj koji Vama najviše odgovara.

 

 

 

Ugradnja rashladnih sistema

Rashladni sistemi imaju svoje specifičnosti ugradnje zavisno od vrste i namjene objekta. Sistemi hlađenja koriste se za različite svrhe i imaju svije specifične zahtjeve od razine buke, hlađenja u specifičnim uslovima, kao i temperaturnih razlika u određenim prostorima. Zavisno od potrebe Vašeg domaćinstva ili specificnog industrijskog/poslovnog objekta naše iskustvo i savremena oprema realizovat će vas projekat i kreirati odgovarajuće temperaturalne uslove.

 

Vrste sistema hlađenja su:

 • split
 • multi split
 • inverter
 • plafonske jedinice
 • zidne jedinice

Ugradnja sistema ventilacije

Ventilacija je izuzetno važna za sve poslovne, hotelske, industrijske, medicinske i druge specifične objekte. Pažljiva ugradnja ventilacionih kanala i opreme ogleda se u odgovarajućem izboru nosećih elemenata i pravilnom rasporedu oslonaca. Kvalitetna ugradnja se oslanja na projektovane tehničke karakteristike sistema, iskusne montere i savremenu opremu. Zajedno sa ugradnjom ventilacionih kanala, vršimo i ugradnju ventilacione tehnike i opreme za distribuciju vazduha, kao i puštanje sistema u pogon.

Objekti sa potrebom ventilacionih sistema:

 • kongresne dvorane,
 • koncertne dvorane,
 • kina,
 • poslovne građevine bez mogućnosti otvaranja prozora,
 • hoteli velikih kapaciteta,
 • garaže,
 • sportske dvorane,
 • zatvoreni bazeni,
 • čiste sobe.

 

 

Ugradnja sprinkler sistema

Sprinkler uređaji kao najčešće ugrađivane protupožarne instalacije u svijetu, koriste se pri zaštiti različitih objekata. Zavisno o minimalnoj temperaturi u štićenom prostoru i vrsti prostora u kojem je instaliran sprinkler sistem, razlikujemo dvije vrste sprinkler sistema i to mokri sprinkler sistem koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode, te suhi sprinkler sistem u čijem se cjevovodu nalazi komprimirani zrak te se koristi u prostorijama sa niskim ili vrlo viskokim temperaturama.

 

Najčešća ugradnja sprinkler sistema:

 • malih požarnih opterećenja: hoteli, biblioteke, bolnice, muzeji, dječje ustanove, škole itd.
 • srednjih požarnih opterećenja: garaže, restorani, robne kuće, pogoni, štamparije, prehrambena industrija, metalna industrija, prerada kože, drva, papira, plastike, pogoni tekstilne industrije itd.
 • velikih požarnih opterećenja: sve vrste skladišta, kemijska industrija, tvornice boja i lakova, skladište tekstilne industrije, lakirnice, hangari itd.

 

 

 

Ugradnja sistema za medicinske plinove

Ugradnja medicinskih plinova izuzetno je složen proces koji podrazumijeva rukovanje iskusnih instalera i posebne opreme za instalaciju. Svaki od plinova ima svoje posebnost i mora biti integrisan s posebnom pažnjom. Utinice medicinskih plinova moraju imati otvor za svaku vrstu plina kako bi se na svaki nain izbjegla zamjena plina. Odvajanje od vodova vri se preko razvodnih ormarića u kojima je smjetena mjerni i ventil za zatvaranje. Cijevna mrea je izvedena od specijalnih tvrdih cijevi za razvod medicinskih plinova, koje se polau u posebnim nosaima, u sputenim stropovima i u stjenkama prostorija. 

 

Ugradnja medicinskih plinova se sastoji od sljedećih elemenata:

 • utinica medicinskih plinova
 • razvodni ormari
 • alarmno signalni uređaji
 • cijevni razvod

 

 

UGRADNJA GRIJNIH, RASHLADNIH, VENTILACIONIH I SISTEMA ODIMLJAVANJA

Svaki sistem prije ugradnje zahtjeva kvalitetno planiranje, projektovanje sa jasnim izračunima i preciznim crtezima, a sve u sladu sa važećom regulativom. Nakon ovog prvog koraka slijedi ugradnja koja zavisi prije sveg od iskustva i znanja ljudi na terenu i njihovih kontrolera. Sama brzina izvedbe  i najzahtjevnijih sistema zavisi od opreme i ljudi koji sa njome rukovode.

KLJUČNI ELEMENTI UGRADNJE SISTEMA:

ISKUSAN KADAR

Gotovo 20 godina iskustva za nama.

KONSTANTNE EDUKACIJE

Pratimo nove tehnologije i edukujemo se u skladu sa njima.

ALATI I OPREMA

Posjedujemo vrhunske alate i opremu za ugradnju i testiranje sistema.

TOP