UPOZNAJTE NAŠ TIM

Naš iskusan tim osigurava brzu i efikasnu izradu projekata i prateće dokumentacje za KGH/HVAC sisteme, isporuku i montažu opreme i materijala na objektu uz poštivanje dogovorenih rokova i ostalih zahtjeva iz projektne dokumentacije, te kvalitetan servis i održavanje sistema. TI Sarajevo u svome timu okuplja iskusne inžinjere, tehničke rukovodilace i montere.

Muris Hodžić

MA dipl.ing.maš

DIREKTOR

muris.h(at)tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 50

Biserka Vrpčić

Ekonomista

FINANSIJSKI DIREKTOR

biserka.v(at)tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 50

Aida Šibonjić

BSc.oec.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

aida.z(at)tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 50

Dino Bahtić

dipl.ing.maš

GLAVNI INŽINJER OPERATIVE

dino.b@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 52

Armin Kadrić

MA dipl.ing.maš

TEHNIČKI RAZVOJ I PODRŠKA

armin.k(at)tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 53

Emir Kadrić

BSc.oec.

PRODAJA I LOGISTIKA

emir.k@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 55

Mirza Hodžić

PRODAJA I LOGISTIKA

mirza.h@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 55

Ibro Musić

maš.teh

OPERATIVA

ibro.m@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 52

Merjema Šabanović

dipl. ing. maš.

Inžinjer operative

merjema.s@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 52

Edis Kurtović

dipl. ing. maš.

PRODAJA I LOGISTIKA

emir.k@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 55

Emina Zukić

dipl. ing. maš.

TEHNIČKI RAZVOJ I PODRŠKA

emina.z@tisarajevo.ba

00 387 33 77 44 53

Haris Dževlan

dipl.ing.maš.

Operativa

haris.dz@tisarajevo.ba

00 38733 77 44 53

MONTERI I OPERATIVCI

Svakodnevno na terenu je tim operativaca i montera sa svojim rukovodiocima. Oni osiguravaju pravovremenu i kvalitetnu ugradnju i servis Vaših KGH/HVAC sistema.

IZA NAŠEG VRIJEDNOG TIMA JE:

300.000+

RADIJATORA

2.000+

BOJLERA

150+

TOPLOTNIH PUMPI

50.000+

KLIMA JEDINICA
TOP