TEHNIČKE PRIPREME

Nudimo usluge projektovanja instalacija grijanja, klimatizacije i ventilacije, tehničku kontrolu projektne dokumentacije, nadzor pri izradi termotehničkih instalacija i tehnički prijem.

Savremeno projektovanje u skladu sa zakonskim regulativama.

Svojim klijentima nudimo izradu tehničkih rješenja na područjima elektroenergetike i automatizacije, izradu tehničke i projektne dokumentacije, te konsalting u skladu s važećim zakonskim normama u energetici.

Zapošljavamo tim mašinskih inženjera koji su kroz rad stekli značajna iskustva u projektovanju zahtjevnih projekata. Zaposlenici se kontinuirano upoznavaju sa savremenim tehnologijama i trendovima te su na taj način u mogućnosti ponuditi najsavremenija rješenja u oblasti HVAC/KGH tehnologija.

Spremni smo u svakom trenutku izvršiti nabavku opreme, izvesti radove instalacija, testirati i pustiti u rad ili ponuditi usluge održavanja sistema i instalacija.

Ukoliko planirate izgradnju poslovnog ili industrijskog objekta mi smo ti koji će biti sa Vama kroz proces izrade kompletne projektne dokumentacije od idejnih do izvedbenih projekata, savjetovati Vas, te voditi proces u skladu sa lokalnim regulativama.

Prilikom projektovanja smo u stalnoj konsultaciji sa klijentom, arhitektom i projektantima ostalih faza s ciljem pronalaženja najoptimalnijeg rješenja s obzirom na namjenu objekta, zahtjeve investitora i arhitekte.

Posebnu pažnju pri projektovanju orbaćamo na uštedu energije i zaštitu okoliša uz maksimalno korištenje otpadne energije, rekuperatora toplote kao i obnovljivih izvora energije.

 

Projektovanje grijnih sistema

Bilo da se radi o domaćinstvima, poslovnim ili industrijskim objektima projektom sistema potrebno je, u skladu s važećim Pravilnikom, dokazati da će građevina tokom izvođenja i projektovanog upotrebnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara; higijene, zdravlja i zaštite okoline; sigurnosti u korištenju; zaštite od buke te uštede energije i toplotne zaštite građevine. Za svoje klijente nudimo uslugu finaliziranja kompletne dokumentacije po najsavremenijim tehnologijama i u skladu sa važećim propisima.

 

Mediji koji se koriste i određuju sistem grijanja su:

 • čvrsta goriva,
 • plin,
 • voda,
 • etilen glikol-voda,
 • električna energija,
 • ulje,
 • okolinski prihvatljivi ugljikovodici.

Svaki od navedenih sistema određuje osobine projekta, mi ćemo Vam pomoći da izaberete medij koji Vam najviše odgovara.

 

 

 

Projektovanje rashladnih sistema

Vršimo usluge projektovanja sistema hlađenja, bilo da se radi o pojedinačnim rashladnim sistemima ili multifunkcionalnim ili specifičnim sistemima. Sistemi hlađenja koriste se za različite svrhe i imaju svoje specifične zahtjeve od razine buke, hlađenja u specifičnim uslovima, kao i temperaturnih razlika u određenim prostorima. Ovi sistemi zahtjevaju detaljne izračune kako bi stvorili posebnu ugodu ili održavali unutrašnju temperaturu konstantnu bez obzira na vanjske uslove.

 

Mediji koji se koriste i određuju sistem hlađenja su:

 • Voda: hlađenja pothlađenom vodom t=12/16°C; hlađenja pothlađenom vodom t=16/20°C.
 • Etilen glikol-voda: hlađenja mješavinom temperature t=12/16°C; hlađenja mješavinom temperature t=16/20°C.
 • Okolinski prihvatljivi ugljikovodici: SPLIT-sistemi; PVRT-sistemi.

Projektovanje sistema ventilacije

Vršimo prijektovanje sistema ventilacije za građevine i prostore koji zahtijevaju viši stepen ugođaja i za koje je potrebno uz sisteme grijanja i hlađenja obavezno primijeniti sisteme koji osiguravaju hemijsku i mehaničku čistoću zraka, propisani nivo buke, te praćenje stepena relativne vlažnosti u skladu sa posebnim propisima. Svojim klijentima mozemo ponuditi i projektovanje sistema za čiste sobe, te sistema za odimljavnanje prostora.

 

Objekti sa potrebom ventilacionih sistema:

 • kongresne dvorane,
 • koncertne dvorane,
 • kina,
 • poslovne građevine bez mogućnosti otvaranja prozora,
 • hoteli velikih kapaciteta,
 • garaže,
 • sportske dvorane,
 • zatvoreni bazeni,
 • čiste sobe.

 

 

Projektovanje sprinkler sistema

Sprinkler uređaji su stabilni automatski uređaji za dojavu i gašenje požara. ini ih sistem podzemnih i nadzemnih cijevi projektiran i izveden prema tehničkim propisima o zaštiti od požara. Pravilno odabran, projektiran, izveden i održavan sprinkler sistem vrlo će brzo detektirati požar u samom početku i početi sa gašenjem, zaustaviti širenje požara u samo par minuta, smanjiti razvoj topline, vatre i dima a dodatnu prednost i sigurnost predstavlja automatska dojava vatrogasnoj službi.

 

Sprinkler sistemi se dijele na:

 • mokre sisteme
 • suhe sisteme
 • suhe brzodjelujuće sisteme (s ubrzivaem)
 • kombinirane sisteme (suhi i mokri)
 • sprinkler sisteme s predalarmom
 • sisteme sa pjenom.

Svaki od navedenih sistema određuje osobine projekta, mi ćemo Vam pomoći da izaberete medij koji Vam najviše odgovara.

 

 

 

Projektovanje sistema medicinskih plinova

Zdravstvo predstavlja vrlo osjetljivo i visoko regulisano tržište. Medicinski plinovi kao što su kisik, dušik, komprimirani zrak i vakuum se koriste kod terapije pacijenata na većini odjela u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama kroz centralni medicinski sustav za opskrbu plinovima. Izrada instalacije centralnog razvoda te odgovarajuće opreme potrebne za opskrbu medicinskim plinovima.

 

Mediji koji se koriste i određuju sistem grijanja su:

 • kisik
 • zrak za disanje
 • ugljični dioksid
 • dušični oksidul
 • vakum
 • komprimirani zrak
 • montaža opreme od razdjelnih rampi, regulacijske opreme, automatskih tlačnih prebacivača do zidnih opskrbnih jedinica.

 

 

PROJEKAT I TEHNIČKA SVOJSTVA SISTEMA

Glavni projekt građevine u dijelu koji se odnosi na tehničko rješenje sistema i definiše njegovo izvođenje i održavanje sadrži mašinski projekt, elektrotehnički projekt, te po potrebi arhitektonski projekt, koji trebaju biti međusobno usklađeni i usklađeni sa projektima koji se odnose na tehnička rješenja ostalih sistema u građevini. Mašinski projekat sistema koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati:

PROJEKTNI ELEMENTI:

Informacije o zadatku, namjeni zgrade, izvorima energije.

Tehnički opis, upravljanje energijom, uticaj sistema na okolinu, informacije o teh. ispitivanjima.

Termodinamički, toplotni i drugi proračuni.

Ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti komponenata, dijelova sistema i sistema u cjelini.

Crteži i šeme sistema i regulacije - tlocrti, presjeci, sklopovi i pogledi.

TOP